Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Return to homepage

    KOMBINOVANÝ DOTAZ :  

LANius
Share |
 
 
 
 

                 
Požadovaný dotaz zadejte do zobrazeného formuláře a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Do každé řádky můžete zadat jednu podmínku, tj. část dotazu typu Údaj-Vztah-Hodnota. Jednotlivé řádky dotazu lze kombinovat pomocí operátorů Zároveň/Nebo. Při vyhodnocování složitého dotazu má prioritu operátor Zároveň. Můžete též vyhledávat pomocí jednoduššího ON-LINE formuláře.

8:23 11.11.2015
Novinky ve fondu

Bílá magie : epocha papíru
Müller, Lothar

Blízký východ nad propastí : cesta od orientálních diktatur ke svobodě a zase zpátky
Tureček, Břetislav

Edvard Beneš od slávy k propasti : drama mezi Hitlerem a Stalinem
Mares, Antoine

Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů
Doležal, Jan

Stíny minaretů : islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik